Số 118 ngõ 521 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội 0906.266.676 - 0906.292.676

Điều hòa Fujiaire

Điều hòa Wifi Fujiaire FW10C9L-2A1N 9000BTU 1 chiều
Mã sản phẩm: FW10C9L-2A1N
Giá bán: 5.500.000 đ
Điều hòa Wifi Fijiaire FW10H9L-2A1N 9000BTU 2 chiều
Mã sản phẩm: FW10H9L-2A1N
Giá bán: 6.350.000 đ
Điều hòa Wifi Fujiaire FW15C9L-2A1N 12000BTU1 chiều
Mã sản phẩm: FW15C9L-2A1N
Giá bán: 7.100.000 đ
Điều hòa Wifi Fujiaire FW15H9L-2A1N 12000BTU 2 chiều
Mã sản phẩm: FW15H9L-2A1N
Giá bán: 7.950.000 đ
Điều hòa Wifi Fujiaire FW20C9L-2A1N 18000BTU 1 chiều
Mã sản phẩm: FW20C9L-2A1N
Giá bán: 10.300.000 đ
Điều hòa Wifi Fujiaire FW20H9L-2A1N 18000BTU 2 chiều
Mã sản phẩm: FW20H9L-2A1N
Giá bán: 11.400.000 đ
Điều hòa Fujiaire FW25C9L-2A1N 24000BTU 1 chiều
Mã sản phẩm: FW25C9L-2A1N
Giá bán: 13.800.000 đ
Điều hòa Wifi Fujiaire FW25H9L-2A1N 24000BTU 2 chiều
Mã sản phẩm: FW25H9L-2A1N
Giá bán: 14.350.000 đ
Điều hòa Inverter Fujiaire FW10V9E-2A1V 9000BTU 1 chiều
Mã sản phẩm: FW10V9E-2A1V
Giá bán: 7.400.000 đ
Điều hòa Inverter Fujiaire FW10R9E-2A1V 9000BTU 2 chiều
Mã sản phẩm: FW10R9E-2A1V
Giá bán: 8.800.000 đ
Điều hòa Inverter Fujiaire FW15V9E-2A1V 12000BTU 1 chiều
Mã sản phẩm: FW15V9E-2A1V
Giá bán: 8.800.000 đ
Điều hòa Inverter Fujiaire FW15R9E-2A1V 12000BTU 2 chiều
Mã sản phẩm: FW15R9E-2A1V
Giá bán: 10.230.000 đ
Điều hòa Inverter Fujiaire FW20V9E-2A1V 18000BTU 1 chiều
Mã sản phẩm: FW20V9E-2A1V
Giá bán: 14.000.000 đ
Điều hòa Inverter Fujiaire FW20R9E-2A1V 18000BTU 2 chiều
Mã sản phẩm: FW20R9E-2A1V
Giá bán: 16.010.000 đ
Điều hòa Inverter Fujiaire FW25V9E-2A1N 24000BTU 1 chiều
Mã sản phẩm: FW25V9E-2A1N
Giá bán: 16.600.000 đ
Điều hòa Inverter Fujiaire FW25R9E-2A1V 24000btu 2 chiều
Mã sản phẩm: FW25R9E-2A1V
Giá bán: 18.550.000 đ
hotline